Literatura o autismu dostupná v češtině

Literatura o autismu dostupná v češtině - seznam aktualizovaný k 1. 10. 2016 ve formátu PDF

2022

MARSHALL B. ROSENBERG, Nenásilná komunikace: Řeč života, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1785-5, rok vydání 2022

OAKLANDER, Violet, Ukrytý poklad, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1879-1, rok vydání 2022

GRUBERT, Angelika, Hry pro zvládání emocí pro děti 4-10 let, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1863-0, rok vydání 2022

ZYCHOVÁ, Petlanová, Věra, Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS, nakladatelství Pasparta, ISBN: 978-80-88429-34-0, rok vydání 2022

CALDWELL, PHOEBE; HORWOOD, JANE, Intenzivní interakce a senzorická integrace, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1890-6, rok vydání 2022

2021

KALUSOVÁ, Hana, Kapka kámen vyhloubí, nakladatelství Paseka, ISBN: 978-80-7637-102-6, rok vydání 2021

NOTBOHM, Ellen, 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, nakladatelství Porál, ISBN: 978-80-262-1753-4, rok vydání 2021

FICENCOVÁ, Natalie, Neříkej autista, to se nehodí, nakladatelství CPRESS, ISBN: 978-80-264-3792-5, rok vydání 2021

DUNDON, RAELENE, Mé dítě má autismus, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1835-7, rok vydání 2021

ŠTÍPEK, Petr, Dítě na zabití, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-7367-981-1, rok vydání 2021 2020

2020

ALBERT J. KEARNEY, Jak porozumět aplikované behaviorální analýze, nakladatelství Pasparta, ISBN: 978-80-88290-48-3, rok vydání 2020

PÖTHE, Peter, Emoční poruchy v dětství a dospívání, nakladatelství Grada, ISBN: 978-80-271-1038-4, rok vydání 2020

HAVELKA, David, STEPS – Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra, nakladatelství Pasparta, ISBN: 978-80-88290-49-0, rok vydání 2020

UHLÍŘ, Jan, ÁDÉHÁDĚ Jak na emoce dětí s ADHD, nakladatelství Raabe, ISBN: 9788074964541, rok vydání 2020

ZOBAČOVÁ, Hana, Vím, jak se cítíš, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1572-1, rok vydání 2020

2019

ROCIO, Bonilla, Sourozenci, nakladatelství CPRESS, ISBN: 9788026426554, rok vydání 2019

PRÜNTE, Thomas, Jak mi dneska je?, nakladatelství Portál, ISBN:978-80-262-1436-6, rok vydání 2019

BITTMANNOVÁ, Lenka,kol., Speciálněpedagogické minimum pro učitele: Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami, nakladatelství Pasparta, ISBN: 978-80-88290-14-8, rok vydání 2019

SCARPA, ANGELA; WELLS, ANTHONY; ATTWOOD, TONY, Dítě s autismem a emoce, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1435-9, rok vydání 2019

HAVELKA, David; Bartošová, Kateřina, Speciální sourozenci, nakladatelství Portál, ISBN: 978-80-262-1475-5, rok vydání 2019

HARKE, Sylvia, Senzitivní lidé, nakladatelství Fontána, ISBN: 978-80-7336-976-7, rok vydání 2019

GEISLEROVÁ, Dagmar, Co si počít se vztekem? Emocionální rozvoj pro děti od pěti let, nakladatelství Pasparta, ISBN: 9788088290384, rok vydání 2019

2018

DELFOS, Martine F., Pověz mi..., nakladatelství Portál, ISBN 978-80-262-1327-7, rok vydání 2018

ŠKALOUDOVÁ, Renata, Rohlík, auto, dům, nakladatelství Portál, ISBN:978-80-262-1331-, rok vydání 2018

BITTMANNOVÁ LENKA, BITTMANN JULIUS, A na mě nikdo nemá čas, nakladatelství Pasparta, ISBN: 78-80-88163-60-2, rok vydání 2018

PEŠEK, Roman, Sám sobě psychoterapeutem aneb Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kognitivně behaviorální terapie, nakladatelství Pasparta, ISBN: 978-80-88163-85-5, rok vydání 2018

ŠLEPECKÝ, MILOŠ; PRAŠKO, JÁN, KOTIANOVÁ, ANTÓNIA, VYSKOČILOVÁ, JANA, Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii, nakladatelství Portál, ISBN:978-80-262-1340-6, rok vydání 2018

BRADSHAW, John, Návrat domů, nakladatelství Portál, ISBN:978-80-262-1322-2, rok vydání 2018

PORTMANN, Rosemarie, 100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí, nakladatelství Portál, ISBN:978-80-262-1296-6, rok vydání 2018

RADKOVOVÁ, IVETA, HOŘEJŠÍ, JAROSLAV, ASPERGERŮV SYNDROM: Život pod společenským tlakem, nakladatelství Galén, ISBN 978-80-7492-38-6, rok vydání 2018

2017

SCHOVANEC, Josef. Vítejte v Autistánu. 1. vydání. Nakladatelství Paseka. ISBN: 978-80-7432-789-6. Rok vydání 2017

BITTMANNOVÁ, Lenka, BITTMANN, Julius. Podpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivu. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-53-4. Rok vydání 2017

STUART, Keith. Kluk z kostek. 1. vydání. Nakladatelství Plus. ISBN: 978-80-25906-12-5. Rok vydání 2017

2016

KOLESOVÁ, Eva, Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči, Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-03-9. Rok vydání 2016

DUŠKOVÁ, Šárka, Praktický průvodce právem na vzdělání, Liga lidských práv. ISBN: 978-80-87414-28-6. Rok vydání 2016

SAINSBURYOVÁ, Clare, Marťan na hřišti. 1 vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-905993-8-3. Rok vydání 2016.

BITTMANNOVÁ, Lenka, BITTMANN, Julius. Prevence a účinné řešení šikany. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-12-2. Rok vydání 2016.

KENDÍKOVÁ, Jitka, VOJMIK, Miroslav. Jak zvládnout problémy dětí se školou. 2 vydání. Nakladatelství pasparta. ISBN: 978-80-88163-36-7. rok vydání 2016.

HIGAŠIDA, Naoki. A proto skáču. 1. vydání. Nakladatelství Paseka. ISBN: 978-80-88163-21-3. Rok vydání 2016.

BŘEZINOVÁ, Ivana. Řvi potichu, brácho. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-24-4. Rok vydání 2016.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Vademecum asistenta pedagoga. 1. vydání. Nakladatelství Paseka. ISBN: 978-80-88163-12-1. Rok vydání 2016.

ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-30-5. Rok vydání 2016.

ZOBÁČOVÁ, Hana. Pohádka o dvanácti měsíčkách. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-42-8. Rok vydání 2016

ZOBÁČOVÁ, Hana. Pohádka o Smolíčkovi. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978—80-88163-33-6. Rok vydání 2016.

ČADILOVÁ, Věra, ŽAMPACHOVÁ, Zuzana. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pro žáky s PAS. 1. vydání. Nakladatelství Pasparta. ISBN: 978-80-88163-39-8. Rok vydání 2016.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Přepracované a rozšířené vydání. Nakladatelství Portál. ISBN:978-80-262-0768-9. Rok vydání 2016.

2015

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4453-6.

GALIDI, Al. Autista a poštovní holub. Překlad Jitka Růžičková. Podlesí: Dauphin, 2015. POP (Dauphin). ISBN 978-80-7272-704-9.

GRANDIN, Temple. Jak to vidím já: osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom. První vydání v českém jazyce. Překlad Marek Čtrnáct. Praha: Csémy Miklós ve spolupráci s Janou Csémy, 2015. ISBN 978-80-906078-0-4.

GRANDIN, Temple. Zvířata v překladu: autistická mysl jako klíč k pochopení chování zvířat. První vydání v českém jazyce. Překlad Alžběta a Jan Dvořákovi. Selce: Csy, 2015. ISBN 978-80-971852-1-3.

KURTZ, Lisa A. Hry pro rozvoj psychomotoriky: pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0800-6.

RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vydání třetí. Překlad Miroslava Jelínková. Praha: Portál, 2015. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-262-0984-3.

ZOUBKOVÁ, Pavlína. Terezka, aneb, Život s DMO 2. Ostrava: Montanex, 2015. ISBN 978-80-7225-388-3.

ŽAMPACHOVÁ, Zuzana a Věra ČADILOVÁ. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4669-1.

2014

BAZALOVÁ, Barbora, Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje, Portál, 2014, ISBN 978-80-262-0693-4

AL-GHANI, K. Divoké zvíře: první pomoc při zvládání hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem. 1. vyd. Ilustrace Haitham Al-Ghani. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0542-3.

GRANDIN, Temple a Richard PANEK. Mozek autisty: myšlení napříč spektrem. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3115-8.

HRDLIČKA, Michal a Vladimír KOMÁREK (eds.). Dětský autismus: přehled současných poznatků. 2., dopl. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0686-6.

KURFÜRSTOVÁ, Jana a Hana ZOBAČOVÁ. Výtvarné postupy (nejen) pro děti. Vydání první. V Praze: Pasparta, o.p.s., 2014. ISBN 978-80-905993-0-7.

MIKOLÁŠ, Přemysl. Autismus - Aspergerův syndrom: psychologie rozvoje dovedností pro život. Ostrava: Montanex, 2014. ISBN 978-80-7225-398-2.

PEŠEK, Roman. Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem: nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi "tančit". Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2014. ISBN 978-80-905576-7-3.

SCHOVANEC, Josef. O kolečko míň: můj život s autismem. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-497-0.

SLÁDEČKOVÁ, Soňa a Irena SOBOTKOVÁ. Dětský autismus v kontextu rodinné resilience. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4219-8.

TUCKERMANN, Antje, Anne HÄUßLER a Eva LAUSMANN. Strukturované učení v praxi: uplatnění principů Strukturovaného učení v prostředí běžné školy. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2014. ISBN 978-80-905576-3-5.

VITÁSKOVÁ, Kateřina. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi: výsledky partikulárních výzkumných šetření. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3989-1.

WELTON, Jude. Povím vám o Aspergerově syndromu: průvodce pro rodinu a přátele. 1. vyd. Brno: Edika, 2014. Tipy pro odborníky. ISBN 978-80-266-0564-5.

YARNEY, Susan. Povím vám o ADHD: průvodce pro rodinu a přátele. 1. vyd. Brno: Edika, 2014. Tipy pro odborníky. ISBN 978-80-266-0565-2.

2013

BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie. Rozvoj sociálních dovedností: metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem. Vyd. 1. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2013. ISBN 978-80-87690-05-5.

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem: (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi). Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.

HAYDEN, Torey L. Sebranka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0358-2.

JACOBS, Debra S a Dion E BETTS. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0498-5.

JEŠINA, Ondřej. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3939-6.

MORAR, Tamara. Moje vítězství nad autismem. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013. ISBN 978-80-7363-367-7.

NOVÁKOVÁ, Jana. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6661-8.

PEŠEK, Roman. Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-1-1.

STRIOVÁ, Miloslava. Děti, které se rodí v srdci: příběh adoptivní a pěstounské maminky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0359-9.

VITÁSKOVÁ, Kateřina. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu: výsledky partikulárních výzkumných šetření. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3433-9.

2012

BAZALOVÁ, Barbora, Poruchy autistického spektra v kontextu české psychologie, Muni Press Brno 2012, ISBN 978-80-210-5930-6

ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace. Vyd. 2. Překlad Dagmar Brejlová. Praha: Portál, 2012. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-262-0193-9.

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra: [(do 7 let)]. 3. vyd. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, c2012. ISBN 978-80-87690-20-8.

GRIFFIN, Simone a Dianne SANDLER. 300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0177-9.

JANÁKOVÁ, Ludmila. Sama bych se v nebi bála--: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-538-1.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, Iva STRNADOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Cesty k inkluzi. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.

PEŠEK, Roman. Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu: zkušenosti rodičů. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. ISBN 978-80-260-4401-7.

STERN, Jan. Černé libido. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2012. ISBN 978-80-87580-11-0.

STRAUSSOVÁ, Romana a Miroslava HRADSKÁ. Obrázkový slovník: pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby: jídlo. Vyd. 1. Praha: APLA Praha, Střední Čechy, c2012. ISBN 978-80-87690-02-4.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0215-8.

THOROVÁ, Kateřina a Hynek JŮN. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Vyd. 1. [i.e. 2.]. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. ISBN 978-80-87690-08-6.

TREFFERT, Darold A. Ostrovy génia: bohatá mysl autistických, získaných a náhlých savantů. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-560-2.

VOTYOVÁ, Simona a Magdalena ČÁSLAVSKÁ (eds.). Nedávejte do hrobu motýla živého: příběhy lidí s autismem. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. ISBN 978-80-260-2801-7.

2011

BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra: teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5781-4.

BOYD, Brenda. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem: 200 nápadů, rad a strategií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-834-0.

BRAUNS, Axel. Pestrostíni a netopýři: můj život v jiném světě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-832-6.

DE CLERCQ, Hilde. Mami, je to člověk, nebo zvíře?: myšlení dítěte s autismem. Vyd. 2. Překlad Miroslava Jelínková. Praha: Portál, 2011. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-888-3.

HRABÁKOVÁ, Vendula. Nebij mě, můj milovaný synu. 1. vyd. Nové Strašecí: Gelton, 2011. ISBN 978-80-904303-6-5.

ISAACSON, Rupert. Léčba koněm: pouť otce za uzdravením syna. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-878-4.

MICHALOVÁ, Zdeňka. Sociální dovednosti u žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na ovlivnění chování. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-745-1.

PATRICK, Nancy J. Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra: tipy a strategie pro každodenní život. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-867-8.

SCHOPLER, Eric, Robert Jay REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Vyd. 2. Překlad Miroslava Jelínková, Věra Pokorná. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-898-2.

STRAUSSOVÁ, Romana a Monika KNOTKOVÁ. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0002-4.

2010

LINHARTOVÁ, Eva. Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí. České Budějovice: Nová Forma, c2010. ISBN 978-80-7453-009-8.

MOOR, Julia. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem: praktické nápady pro každý den. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-787-9.

PREIßMANN, Christine. Život s Aspergerovým syndromem: příběh psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-688-9.

ROGGE, Jan-Uwe. Rodiče určují hranice. Vyd. 2. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2010. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-806-7.

STRAUSSOVÁ, Romana, Monika KNOTKOVÁ a Ivana MÁTLOVÁ. Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra. Vyd. 1. Ilustrace Iva Roštárová. Praha: APLA, 2010. ISBN 978-80-254-9477-6.

VOSMIK, Miroslav a Lucie BĚLOHLÁVKOVÁ. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-687-2.

2009

DRDOVÁ, Martina. Žiju s autistou. Praha: Tribun EU, 2009.

DUBIN, Nick. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-553-0.

HOWLIN, Patricia. Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-499-1.

MAKOVCOVÁ, Jana. Maminko, nezpívej. 2. vyd. Blansko: ALMI, 2010. ISBN 978-80-904344-1-7.

STRUNECKÁ, Anna, Blanka URBÁNKOVÁ, Linda CECAVOVÁ a Anděla ŠÁRKOVÁ. Přemůžeme autizmus?: průvodce pro rodiče, použitelný i pro pediatry, psychiatry a všechny obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem. 1. vyd. Blansko: ALMI, 2009. ISBN 978-80-904344-0-0.

WILLIAMS, Donna. Nikdo nikde: nevšední životopis dívky s autismem. Vyd. 2., V Portálu 1. Překlad Eva Masnerová. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-600-1.

2008

BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie a Eva GNANOVÁ. Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem: [informační příručka]. Praha: APLA, c2008. ISBN 978-80-254-6340-6.

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-475-5.

EMERSON, Eric. Problémové chování u lidí s mentální retardací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-390-1.

GILLBERG, Christopher a Theo PEETERS. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 3. Překlad Miroslava Jelínková. Praha: Portál, 2008. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-498-4.

GOTTLIEB, Daniel. Dopisy Samovi: dědečkova vyprávění o lásce, ztrátě i darech života. Vyd. 1. Praha: Beta, 2008. ISBN 978-80-7306-328-3.

HLADKÁ, Lenka a Alena PAVLIŠTÍKOVÁ. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Vyd. 1. Proboštov: Ladislav Pavlištík, 2008. ISBN 978-80-254-2356-1.

JAMES, I. Aspergerův syndrom: mimořádní lidé - mimořádné výkony. Překlad Václav Petr. Praha: Triton, c2008. ISBN 978-80-7387-099-7.

LAWSON, Wendy. Život za sklem: osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-389-5.

PÁTÁ, Perchta Kazi. Mé dítě má autismus: příběh pokračuje. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-2683-0.

2007

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-144-7.

BONDY, Andy a Lori FROST. Vizuální komunikační strategie v autismu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2053-1.

ČADILOVÁ, Věra, Hynek JŮN a Kateřina THOROVÁ. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. Vyd. 1. Praha: IPPP - Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.

DE CLERCQ, Hilde. Mami, je to člověk, nebo zvíře?: myšlení dítěte s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-235-5.

MCGOVERN, Cammie. Oční kontakt. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1916-5.

PÁTÁ, Perchta Kazi. Mé dítě má autismus. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-2185-9.

STAFFOVÁ, Zuzana: Canisterapie a autismus. in Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.; ZSF Jihomoravské Univerzity, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.

THOROVÁ, Kateřina. Výjimečné děti: Aspergerův syndrom: [informační příručka]. 2. vyd. Praha: APLA, c2007. ISBN 978-80-254-6341-3.

2006

BEYER, Jannik a Lone GAMMELTOFT. Autismus a hra: příprava herních aktivit pro děti s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7367-157-3.

MARTINKOVÁ, Michaela. Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou, alebo, Sprevádzanie malého nadaného autistu. 1. slovenské vyd. Bratislava: Európa, 2006. Šimon. ISBN 80-89111-21-1. (slovensky)

MESIBOV, Gary B. Individualizované hodnocení a terapie dětí s autismem a dětí vývojově postižených. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 80-86878-35-X.

RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7367-102-6.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.

VERMEULEN, Peter. Autistické myšlení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1600-3.

VILÁŠKOVÁ, Dagmar. Strukturované učení pro žáky s autismem: (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). 1. vyd. Praha: Septima, 2006. ISBN 80-7216-233-0.

2005

HOWLIN, Patricia. Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7367-041-0.

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus VIII: pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004. ISBN 80-86856-00-3.

KAUFMAN, Barry Neil. Son-Rise: zázrak pokračuje. 2. vyd. Bratislava: Vlado Mokráň, 2005. ISBN 80-969237-8-1.

2004

HRDLIČKA, Michal (ed.). Dětský autismus: přehled současných poznatků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-813-9.

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus VIII: pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004. ISBN 80-86856-00-3.

NEWMAN, Sarah. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-872-4.

SROKOVÁ, Eva a Pavla OLŠÁKOVÁ. Autismus ve školní praxi. Ostrava: Montanex, 2004. Ze zkušeností pedagogů speciálních škol a zařízení. ISBN 80-7225-144-9.

2003

HADDON, Mark. Podivný případ se psem. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-541-X.

KREJČÍŘOVÁ, Dana. Autismus VII. Diagnostika poruch autistického spektra. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2003.

2002

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus VI. Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2002.

2001

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-7290-042-0.

2000

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000.

MENTZOS, Stavros. Rozumíte sami sobě?: neurotické zpracování konfliktů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-366-5.

1999

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1999.

SCHOPLER, Eric. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje: výchova a vzdělávání dětí s autismem: [jak řešit problémy dětí v rodině i ve škole]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-202-5.

1998

GILLBERG, Christopher a Theo PEETERS. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-201-7.

NOVOTNÁ, Věra a Bente Gad JOHANSEN. Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně: výběr z knihy "Pedagogika - Autizmus" od Bente Gad Johansenové. 1. vyd. Praha: Parta, 1998. ISBN 80-85989-48-4.

PACLT, Ivo a Jakub FLORIAN. Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-506-8.

PEETERS, Theo. Autismus: od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. 1. čes. vyd. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-114-X.

SCHOPLER, Eric, Robert Jay REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-199-1.

1997

DOMAN, Glenn J. Jak pečovat o vaše postižené dítě: kniha, která přinesla naději tisícům dětí. V Olomouci: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-390-X.

SACKS, Oliver. Antropoložka na Marsu: sedm paradoxních příběhů. Vyd. 1. Překlad Alena Čechová. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0635-2.

SCHOPLER, Eric a Gary B MESIBOV. Autistické chování. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-133-9.

1996

PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice: sborník k projektu EXTRA 1995 "Sociální pedagogika a její funkce v integraci postižených." Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-27-3.

VOCILKA, Miroslav. Autismus: [metodická příručka pro učitele speciálních škol a vychovatele ústavů sociální péče pro mentálně postiženou mládež]. Praha: Tech-market, 1996. ISBN 80-902134-3-X.

1995

VOCILKA, Miroslav. Autismus a možnosti výchovné praxe: [pro učitele speciálních škol a vychovatele ústavů sociální péče pro mentálně postiženou mládež]. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. ISBN 80-85801-58-2.

1994

NESNÍDALOVÁ, Růžena. Extrémní osamělost. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Portál, 1994. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-024-3.

VOCILKA, Miroslav. Výchova a vzdělávání autistických dětí: pro učitele speciálních škol. 1.vyd. Praha: Septima, 1994. ISBN 80-85801-33-7.

NOVOTNÝ, Radomír a Miroslav VOCILKA. Sborník 1. národní konference s mezinárodní účastí na téma autismus konané dne 12. června 1993 v Praze. Praha: Septima, 1994. ISBN 80-85801-17-5.

Poslední aktualizace seznamu: 29. 12. 2017

AUTISMUS

nahoru

procit@autismusprocit.cz