Vzdělávací a sportovně relaxační pobyty

Každý rok realizujeme několik vzdělávacích a sportovně relaxačních pobytů pro děti s PAS a jejich rodiny. Jednotlivé projekty bývají financovány sbírkou – účet veřejné sbírky 6130061327/5500.

Realizujeme víkendové pobyty v jarních, podzimních a zimních turnusech. V rámci zimního pobytu je vždy zajištěna výuka lyžování pod dohledem našich lyžařských instruktorů. V létě organizujeme týdenní pobyt, kdy je pro děti i rodiče připraven pestrý celodenní program.

V rámci těchto projektů je našim cílem zejména možnost regenerace a odpočinku všech rodinných příslušníků, posílení rodinných vazeb a vytváření prostoru pro vzájemné setkávání rodin čelící obdobné náročné situaci. Program je vždy uzpůsoben specifickým potřebám dětí s PAS a je zaměřen na rozvoj celkové osobnosti dítěte a jeho sociálních kompetencí.

Relaxační a vzdělávací pobyty - promofotka

nahoru

procit@autismusprocit.cz