Brožura Krok za krokem
Irena Vítovcová - zakladatelka
Časopis PROCITNÍK
Číslo 1
Časopis PROCITNÍK
Číslo 2


Občanské sdružení ProCit, z. s. bylo založeno již v roce 2010 se záměrem poskytovat a zajištovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra (PAS). Od našich začátků jsme ušli velký kus cesty směrem k profesionalizaci našich služeb. V současné době tak můžeme nabídnout nejen zázemí, ale i odbornou podporu rodinám s dětmi s PAS i široké veřejnosti.

Počínaje rokem 2014 se naše sdružení stalo poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s handicapem, zvláště pak pro děti s autismem ve věkovém rozmezí 1 až 26 let. Současná kapacita služby je 12 rodin. Kromě sociální služby nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, nácviky sociálních dovedností i speciálně-pedagogickou péči, dětské i rodičovské skupiny. V našem programu najdete mnoho jednorázových zážitkových akcí pro celou rodinu, několikrát do roka dále organizujeme víkendové i týdenní vzdělávací a sportovně-relaxační pobyty. Pomáháme tak zpestřit a smysluplně naplnit volný čas našich klientů.

V rámci osvěty a vzdělávání realizujeme akreditované kurzy, semináře, besedy a workshopy pro odbornou i širokou veřejnost. Každý rok organizujeme dnes již tradiční osvětově zaměřené charitativní akce (Benefiční koncert, Run for ProCit). Podpořit nás můžete příspěvkem na konto veřejné sbírky: Veškerý výtěžek je věnován na realizaci vzdělávacích a sportovně-relaxačních pobytů pro rodiny s dětmi s autismem.

PERSONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz