Dokumenty a legislativa

Dokumenty spolku

Legislativa

Zákony, normy a metodické pokyny

Nejčastější dotazy týkající se vzdělávání dětí s autismem
http://www.msmt.cz/vzdelavani/deti-a-zaci-s-poruchou-autistickeho-spektra?highlightWords=poruchy+autistick%C3%A9ho+spektra

Klíč ke komunikaci s osobami s autismem
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Klic-pro-komunikaci-s-osobami-s-autismem.pdf

Průkaz osoby s PAS
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Prukaz-osoby-s-PAS_1.pdf

Průkazy zdravotně postižených
http://www.prukaz-ztp.cz/index.html

Přiznání průkazu OZP
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp

Školský zákon ve znění účinném od 1. 2. 2022
https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-1-2-2022

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a záků nadaných
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2020
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Příspěvek na péči:
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhledavani?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fsearch.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords=p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+na+p%C3%A9%C4%8Di

Charta práv osob s autismem
http://www.autismusprocit.cz/dok/Charta_prav_osob_s_autismem.pdf

Deklarace práv OSN o právech lidí s mentálním postižením
http://www.autismusprocit.cz/dok/Deklarace_OSN_mentalni_postizeni.pdf

Katalog podpůrných opatření Pro žáky s potřebou podpory  vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění
http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-pas/katalog-pas.pdf

Standard práce asistenta pedagoga
http://inkluze.upol.cz/ebooks/standard-pap/standard-pap.pdf

Inkluzivní vzdělávání
http://inkluze.cz/

Sociální pracovník:
https://www.mpsv.cz/web/cz/role-socialnich-pracovniku

Pracovník v sociálních službách:
https://www.mpsv.cz/web/cz/pracovnik-v-socialnich-sluzbach

Sociální poradenství:
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1710434

Osobní asistence:
https://www.msk.cz/assets/dotace_eu/navrh-modelu-osobni-asistence.pdf

Raná péče:
https://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/model_7_rana-pece.pdf

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
https://www.msk.cz/assets/dotace_eu/navrh-modelu-socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi.pdf

Sociálně terapeutické dílny:
https://www.msk.cz/assets/dotace_eu/model_3_socialne-terapeuticke-dilny_1.pdf

Sociální rehabilitace:
https://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/model_8_socialni-rehabilitace.pdf

Odlehčovací služba:
https://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/model_10_odlehcovaci-sluzba-pobytova.pdf

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Slovník:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/953091/Slovnik_MPSV_nahled.pdf/40527057-2e47-a938-cdf0-c441529eaff8

CHCI POMOCT
A BEJT JINEJ

nahoru

procit@autismusprocit.cz