Plavání pro děti s PAS

Lektoři kurzu: Lenka Bártíková, DiS., Mgr. Šarlot Šarláková, Barbora Uhlová

Asistenti: Barbora Jindrová, DiS., Jan Rusnok, Jakub Bušauer, Rostislav Síbr, Sophie Šarláková, Kateřina Huňátová

Místo a čas konání: Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z. s. - Plavecký bazén Slovany, čtvrtek 2 skupiny 18:00-18:45 a 19:15-20:00

Kurzovné: 3 000 Kč (4x do měsíce, 45 minut) + 2 000 Kč sourozenec

Náplň kurzu: Lekce plavání probíhají v pravidelném intervalu každý čtvrtek od 18:00-18:45 a 19:15-20:00 ve spolupráci s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o. s.

Kurzy plavání 1

Skupina dětí je dle svých schopností a možností rozdělena na začátečníky a pokročilé. Do kurzu přijímáme děti od věku šesti let. Pro mladší děti či děti se specifickými požadavky je možnost domluvy individuálních lekcí. Skupina začátečníků trénuje základní plavecké dovednosti zejména v malém bazénu (hloubka bazénu: 0,9 metru, teplota vody: 29°C). Děti se hravou a nenásilnou formou učí pohybu ve vodním prostředí, splývání, základním plaveckým stylům, sebezáchranným prvkům, správnému dýchání a potápění pod vodní hladinu. Děti tak přirozeným způsobem získávají kladný vztah k plavání a k pohybu obecně. Po zvládnutí základních plaveckých způsobů je možné plynule přejit do skupiny pokročilých.

Kurzy plavání 2

Skupina pokročilých trénuje zejména ve velkém plaveckém bazénu (hloubka 1,2- 2,1 metru, teplota vody: 27°C) a výuka je zaměřena na prohloubení základních dovedností a zdokonalení všech plaveckých stylů (znak, kraul, prsa). Důraz je kladen na správné provedení techniky a upevňování plaveckých stereotypů. Zahrnuto bývá i kondiční plavání a trénink na závody Speciálních olympiád.

Během výuky obou skupin využíváme pestrou škálu plaveckých a edukačních pomůcek. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti. Kurz je veden i se zaměřením na skupinové aktivity podporující rozvoj sociální interakce a komunikace, tedy problematické oblasti u dětí s PAS. Lekce probíhají hravou, nesoutěživou formou, děti nejsou tlačeny do výkonu, naopak jsou plně respektovány jejich individuální možnosti a potřeby.

Záštita na kurzy plavání

PŘIHLÁŠKA

nahoru

procit@autismusprocit.cz