Herní a Filmový klub pro děti a mládež

Lektoři kurzu: BcA. Michaela Paikrtová, Geronymo Fuhrmann

Místo a čas kurzu: Středa 1x měsíčně v prostorách ProCitu, 16:00 - 18:00

Kurzovné: 2 500 Kč

Náplň kurzu: Zábavný klub plný her a filmů pro všechny.

PŘIHLÁŠKA

nahoru

procit@autismusprocit.cz