Akreditované kurzy

V oblasti dalšího vzdělávání v rámci problematiky poruch autistického spektra nabízíme akreditované kurzy vedené odbornými lektory.

Všechny kurzy budou realizovány pouze v případě naplnění minimální kapacity 10 účastníků!

"Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" Č.j.: MSMT-554/2019-1-112

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

Lektoři kurzu:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr
Mgr. Nikola Sikorová, spec. pedagog

Odborný garant:

MUDr. Eva Radová, dětský psychiatr

Vzdělávací cíl:

Během dopoledního vzdělávacího programu se účastníci kurzu pod vedením dětského psychiatra seznámí s lékařskou terminologií, se základní diagnostickou triádou poruchy autistického spektra, s klinickým obrazem dítěte s autismem, s přístupem k dítěti ze strany pedopsychiatra, školy i rodičů. Nabyté teoretické vědomosti si upevní zhlédnutím videozáznamu dítěte s vysocefunkčním a nízkofunkčním autismem včetně jeho rozboru.

Závěrečný písemný test prověří získané vědomosti frekventantů.

Odpolední vzdělávací blok se speciálním pedagogem je zaměřen na výchovně - vzdělávací přístup pedagoga k žákovi s vysocefunkčním, středně a nízkofunkčním autismem. Formy přístupu k žákovi s PAS. Videozáznam žáka s PAS během výuky - pracovní chování a relaxace. Možnosti motivace. Práce s problémovým chováním žáka s PAS. Ukázka didaktických pomůcek.

Součástí výstupu bude didakticko - metodický materiál:

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách: pedopsychiatr 5 vyučovacích hodin a spec. pedagog 3 vyučovací hodiny.
Termín: 24. 4. 2024 - 9:00 až 16:00

Cena kurzu: 2 500 kč

"Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" Č.j.: MSMT-15564/2019-1-626

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky dechových a relaxačních technik a jejich využití při práci s dětmi s PAS. Na základě dotazů z praxe či konkrétních případů navrhnout vhodný postup intervence u dětí s PAS při využití nabízených technik.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Celkem 6 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 10. 4. 2024 - 9:00 až 14:00

Cena kurzu: 2 000 kč

"Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)" Č.j.: MSMT-15564/2019-1-626

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky tvorby a realizace pohybové intervence, využití vhodných cvičení při práci s dětmi s PAS. Na základě dotazů z praxe či konkrétních případů navrhnout vhodný postup pohybové intervence u dětí s PAS při využití nabízených technik.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Tělocvična a učebna FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, 30100, Plzeň.
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 5. 4. 2024 - 10:00 až 17:00

Cena kurzu: 2 500 Kč

"Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky tvorby a realizace plavecké intervence, využití vhodných cvičení ve vodě při práci s dětmi s PAS.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Plavecký bazén, Sokolovská 46, 323 00 Plzeň
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 25. 4. 2024 - 9:00 - 16:00 hod.

Cena kurzu: 2 500 kč

Kurzy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

nahoru

procit@autismusprocit.cz