ProCit - Pracovní tým sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Mgr. Kateřina Šámalová

zpět na personální zajištění

Vzdělání:

 • 2001 - FPE ZČU v Plzni, obor psychologie, rodinná výchova, Mgr.

Praxe:

 • od 2009 – doktorandské studium – UK Praha
 • 2009 – dosud: FZS ZČU v Plzni; odborný asistent katedry psychologie
 • 2008 – dosud Asociace poradenských psychologů
 • 2003 – dosud: FF ZČU v Plzni; odborný asistent
 • 2002 – 2008 Poradenský psycholog – Poradna pro rodinu, partnerské a mezilidské vztahy
 • 2001 – 2009 – poradenský psycholog – Městský ústav sociálních služeb v Plzni
 • 2000 – dosud - pedagog na ZČU – katedra psychologie
 • 1996 – 1999 Vojenská nemocnice Plzeň – mentální programování v těhotenství (těhotenské kurzy)
 • 1995 FN Plzeň – denní stacionář (vyšší zdravotnický personál)

Absolvované kurzy:

 • 2004 - rodinná terapie (dr. Vyhnálková)
 • 2003 - Hand - test (dr. Altman)
 • 2003 - Lüscher – color test (dr. Altman)
 • 2003 - kresba postav (dr. Altman)
 • 2002 - kresba stromu (dr. Altman)
 • 1995 - psychiatrická sestra
 • 1992 - 1994 porodní asistentka

Tvůrčí činnost:

 • ŠÁMALOVÁ, Kateřina.Čtení a ontogeneze dítěte.In Analyticko-syntetická metoda ve výuce čtení. Praha: ČAPV, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.
 • Tvůrčí činnost – couseware – vývojová psychologie
 • UCV tvorba studijních materiálů – vývojová psychologie

Zapojení v projektech:

 • 2011-2012 – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)
Kontakt: procit@centrum.cz