ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Legislativa

Zákony, normy a metodické pokyny

Nejčastější dotazy týkající se vzdělávání dětí s autismem

Desatero komunikace

Průkaz osoby s PAS

Klíč ke komunikaci s osobami s autismem

Příspěvek na péči od ledna 2012

Příspěvek na péči od srpna 2016

Informace k sociální reformě od MPSV - změny od 1. 1. 2012 - 1

Informace k sociální reformě od MPSV - změny od 1. 1. 2012 - 2

VYHLÁŠKA 290 ze dne 22. září 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. - týká se také parkování zdravotně postižených

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Vyhláška č. 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Charta práv osob s autismem (formát PDF)

Deklarace práv OSN o právech lidí s mentálním postižením

Charta práv osob s tělesným postižením

Inkluzivní vzdělávání

Katalog podpůrných opatření Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Standard práce asistenta pedagoga

Školský zákon v konsolidovaném znění účinném od 1. 9. 2016, odkaz zde:

Zákon o sociálních službách – celé znění – lépe napsané

Sociální pracovník

Pracovník v sociálních službách

Sociální poradenství

Osobní asistence

Tísňová péče

Raná péče

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi

Sociálně terapeutické dílny

Sociální rehabilitace

Odlehčovací služby

Úhrada za službu

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Oznamovací povinnost

Kontakt: procit@centrum.cz