ProCit - Pracovní tým sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Barbora Jindrová

zpět na personální zajištění

Barbora Jindrová

Vzdělání:

 • 2017 SZŠ a VOŠZ Plzeň - sociální práce - absolutorium
 • 2014 SZŠ a VOŠZ Plzeň - asistent zubního technika - maturitní zkouška

Praxe

 • ÚMO 2 - Soc. odbor
 • Pečovatelská služba
 • DS Človíček
 • Dětské centrum
 • Domov Sv. Aloise
 • FN Bory – sociální oddělení
 • OSPOD Klatovy
 • Adite pro náhradní rodiny
 • Domov SV. Jiří

Další vzdělávaní a odborné kurzy

 • Akreditovaný kurz č.j.: MSMT-26837/2015-1-731 "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" konaný 27. 3. 2018, 8 hodiny – Občanské sdružení ProCit, z.s., lektor: MUDr. Jitka Rumlová a Mgr. Alena Siváková
 • Akreditovaný kurz č.j.: 2015/0873-PC/SP/VP/PP "Rozhovor – nástroj pomoci" konaný 8. a 9. 3. 2018, 16 hodin - MUDr. František Matuška - VaT institut HERMÉS Praha, lektor: MUDr. František Matuška
 • 2017 Seminář "Nácviky dovedností sebesprávy" – Adventor, o.s., lektor: Michal Roškaňuk
 • Akreditovaný kurz č.j.: 2016/0686-PC/SP/VP/PP "Jak hovořit s člověkem v krizi – úvod do problematiky systematického přístupu k poskytování krizové intervence" konaný 26. 9. 2018, 8 hodin - Gaudia Institut s.r.o., lektor: Mgr. Barbora Hrušková
 • 2017 konference "Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference Pestrá diagnóza – nečernobílá řešení" – Národní ústav pro autismus, z.ú.
Kontakt: procit@centrum.cz