OSVĚTOVÁ PANELOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DĚTÍ S AUTISMEM

Poruchy autistického spektra (PAS) významně zasahují do všech oblastí života člověka s tímto postižením. Projevují se primárně v potížích v komunikaci, sociální interakci a představivosti. Znamená to, že člověk na spektru může mít potíže iniciovat a udržet kontakt, v jeho chování se může projevovat značná stereotypie a rituály, jako je například sezení stále na stejném místě nebo vyžadování stejné trasy na procházce. Pokud si zachováme dostatečný nadhled a trpělivost, lidé na spektru můžou být obrovským zdrojem inspirací, ale i skvělými parťáky.

ilustrančí foto k výstavě

Občanské sdružení ProCit je nezisková organizace a sociální služba zaměřená na podporu osob s autismem a jejich rodin. Cílem naší organizace je zlepšit kvalitu života jedinců s autismem a jejich rodin prostřednictvím různorodých programů a aktivit, které podporují jejich sociální integraci, vzdělávání a osobní rozvoj.

8. 7. 2024, 09:00 – 6. 8. 2024, 18:00

Adresa: náměstí Republiky, Plzeň, prostor mezi morovým sloupem a parkovištěm MMP

Výstava je realizována za podpory Odboru sociálních služeb města Plzně.

Informace na webu Plzen.eu - https://akce.plzen.eu/akce/procit-u1718610644168/?preview=1

Vítáme Vás na Putovní výstavě fotografií dětí s autismem

Děti s autismem mívají potíže porozumět světu kolem sebe, tomu, co vidí, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, občas nám nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Na této výstavě k nám však tyto děti promlouvají a vyprávějí o svém bohatém vnitřním světě, a to prostřednictvím fotografií, které citlivým okem fotograf Kamil Holub zaznamenal na letním Vzdělávacím a sportovně-relaxačním pobytu na Šumavě.

Putovní výstava fotografií dětí s autismem 1

Vy si fotografie můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Výnos z jejich prodeje poputuje na konto veřejné sbírky ProCitu: 6130061327/5500

Dětí s autismem přibývá a státní instituce jim z mnoha důvodů nedokáží poskytnout potřebnou podporu. Právě proto jsme v Plzni založili v roce 2010 Občanské sdružení ProCit, z.s., jehož cílem je ulehčit situaci rodinám těchto dětí, poskytnout jim zázemí s odbornou péčí a pomoci jim se znovu zapojit do většinové společnosti. Jsme poskytovateli sociálně aktivizačních služeb, nabízíme speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství. Organizujeme víkendové a týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, pořádáme plavecké kurzy a cvičení, fyziocvičení, logopedii, sebesprávu a mnoho dalšího. Snažíme se zpestřit a smysluplně naplnit volný čas našich klientů. Našim cílem je, aby se dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám žilo v naší zemi o něco lépe.

Putovní výstava fotografií dětí s autismem 1

Kde můžete fotografie vidět:

Úplně Jiná výstava ProCit 2020

PERSONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz