ESG - NABÍDKA PRO FIRMY

Nabídka pro firmy - informace ve formátu PDF

Kdo jsme, jaká je naše mise a jaké aktivity provádíme?
Jak naše práce pomáhá dětem s autismem a jejich rodinám?

Založení a mise

Občanské sdružení ProCit, z. s. bylo založeno v roce 2010 s hlavním cílem poskytovat a zajišťovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Od našich počátků jsme se zaměřili na profesionalizaci našich služeb a rozšíření naší podpory pro rodiny s dětmi s PAS i širokou veřejnost.

V roce 2014 se naše sdružení stalo poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s handicapem, zvláště pro ty s autismem ve věkovém rozmezí 1 až 26 let.

Aktivity a programy

Mezi naše klíčové aktivity patří široká škála volnočasových programů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, individuální konzultace, zprostředkování sociálních kontaktů, spolupráce s dalšími odborníky a školami, dětské i rodičovské skupiny. Nabízíme terapeutické a fakultativní služby, jako jsou logopedické kroužky, nácviky sociálních dovedností, terapie, sebespráva a další. Organizujeme jednorázové zážitkové akce pro celé rodiny, víkendové i týdenní vzdělávací a sportovně-relaxační pobyty, které mají za cíl zpestřit a smysluplně využít volný čas našich klientů.

Osvěta a vzdělávání

Zabýváme se také osvětovou činností a vzděláváním. Realizujeme akreditované kurzy, semináře, besedy a workshopy pro odborníky i širokou veřejnost. Každoročně pořádáme již tradiční osvětové charitativní akce, jako jsou Benefiční koncert a Run for ProCit.

Jak sponzorství naší organizace může významně přispět k dosahování sociálních cílů vaší firmy v rámci ESG?

Podpora inkluzivního vzdělávání

ProCit se zabývá poskytováním specializovaného vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných besed ve školských zařízeních nejen pro zaměstnance, ale i třídní kolektiv, a terapeutických služeb pro děti s poruchou autistického spektra. Sponzoring těchto aktivit umožňuje firmám přímo přispívat k rozvoji inkluzivního vzdělávání.

Zlepšení kvality života dětí s postižením

Firmy, které sponzorují ProCit, se aktivně podílejí na zlepšování kvality života dětí s PAS podporou programů, které přinášejí přímé benefity v podobě lépe přizpůsobeného vzdělání, sociálních dovedností, terapeutické péče a volnočasových aktivit.

Podpora rodin

Sponzorství umožňuje firmám podpořit rodiny, které se potýkají s výzvami spojenými s PAS. To zahrnuje poskytování prostředků pro rodinné poradenské služby, terapeutické programy a vzdělávací aktivity, které jsou zásadní pro podporu těchto rodin.

Co můžeme nabídnout?

Publicitu a branding


Možnost zapojení zaměstnanců do dobrovolnických programů


Dokumentaci o sociální zodpovědnosti, kterou můžete využít ve svých ESG reportech


Podporu inkluze ve firemní školce


V případě, že máte firemní školku, nabízíme zdarma odborné kurzy pro pracovníky této školky, což je další pozitivně hodnocený aspekt v ESG reportech.

Zaujala vás nabídka? Chcete se stát sponzorem? Kontaktujte nás.zpět

nahoru

procit@autismusprocit.cz