Léto s ProCitem

Léto s ProCitem je celotýdenním programem pro děti s poruchou autistického spektra. Koná se každý rok ve dvou turnusech (červenec, srpen) během letních prázdnin. Program probíhá od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

V rámci celého týdne jsou pro děti připraveny pestré dopolední i odpolední aktivity v rámci celotýdenního programu spojeného s danou konkrétní tematikou (v minulých letech např. téma Indiánů, Zvířat apod.). Nabídka činností je volena s ohledem na specifické požadavky dětí s poruchou autistického spektra, každý den bývá předem nastrukturován, aby děti přesně věděly, co je bude očekávat, jednotlivé činnosti a úkoly jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem jednotlivých dětí a jejich diagnóze (struktura času, vizualizace úkolů, individuální přístup apod.). Po celý den děti provázejí dva lektoři, sociální pracovnice a asistenti pedagoga.

Léto s ProCitem

V obou týdnech je dětem i rodičům k dispozici speciální pedagog, sociální pracovník a logopedický asistent. Rodiče mohou odborníků využít v rámci individuálních konzultací, dětem pak je jejich prostřednictvím připravován dopolední program. Děti se tak účastní nácviků sociálních dovedností pod vedením speciálního pedagoga, logopedického kroužku pod vedením logopedického asistenta, sociální pracovník jim je k dispozici po celou dobu pobytu.

Cílem projektu je zejména prevence sociální izolace dětí s poruchou autistického spektra a poskytnutí bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času během letních prázdnin. V rámci programu děti získávají nové kamarády, posilují stávající sociální vazby a procvičují se v sociálních dovednostech. Léto s ProCitem je také reakcí na poptávku rodičů o zajištění péče o jejich děti během školních prázdnin, kdy je pro ně náročné skloubit svá zaměstnání s péčí o dítě.

nahoru

procit@autismusprocit.cz