Cvičení pro děti s PAS

Lektoři kurzu: Mgr. Věra Knappová, PhD., Filip Řežábek, Jakub Bušauer

Asistenti: Barbora Jindrová, DiS., BcA. Michaela Paikrtová, Sophie Šarkáková, Kateřina Huňátová

Místo a čas konání: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta - tělocvična KTV, Klatovská 51, Plzeň,
pátek od 16:00.

Kurzovné: 2 500 Kč (2x do měsíce 60 minut) + 1 500 Kč sourozenec

Náplň kurzu: Lekce cvičení probíhají každý pátek ve spolupráci se ZČU, Pedagogickou fakultou.

Kurz je zaměřen na rozvoj základních pohybových dovedností a navození pozitivního vztahu dětí k fyzickému pohybu. Děti se v bezpečném a nevýkonově zaměřeném prostředí věnují různým pohybovým aktivitám s využitím celé řady cvičebních a edukačních pomůcek. Maximálně je respektována individualita každého dítěte. K dětem jsou kromě lektorů k dispozici i asistenti, zejména z řad studentů pedagogické fakulty. V případě potřeby je možná i dopomoc ze strany rodiče.

Lekce jsou zaměřeny nejen na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i na další problematické oblasti spojované s diagnózou autismu: zejména rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, představivosti, zaměření pozornosti a spolupráce. Důraz je kladen i na rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Zařazována jsou i relaxační a dechová cvičení.

V rámci kurzu jsou zahrnuty i lekce s canisterapií a pobyt ve venkovním prostředí (např. pohybové hry a aktivity v Borském parku, v Zoologické zahradě apod.).

Na cvičení doporučujeme dětem nosit pohodlné cvičební oblečení, obuv do tělocvičny a lahev s pitím.

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie.

PŘIHLÁŠKA

nahoru

procit@autismusprocit.cz