autismus z pohledu odborníků
multidisciplinární podpora

autismus z pohledu
pečující osoby a rodiny

praktické workshopy zaměřené
na využití edukačních pomůcek

Konference vznikla na základě dvanáctileté zkušenosti a spolupráce
s klienty s poruchami autistického spektra, jejich rodinami a odborníky.
Hlavním cílem konference je umožnit setkání odborníků z teorie i praxe
se zájmem o autismus. Vítáni jsou i rodiče a další pečující osoby.
Během konference dojde ke sdílení informací i praktických doporučení
napříč obory, jichž se toto téma dotýká. V rámci programu budete mít
možnost vyzkoušet si různé pomůcky vhodné pro práci s dětmi
s autismem, navzájem sdílet zkušenosti s péčí o osoby na spektru.

Nad konferencí převzal záštitu
primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký
a děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Irena Vítovcová
předseda organizačního výboru,
komunikace, PR

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
předseda vědeckého výboru

Barbora Jindrová, DiS.
člen organizačního výboru, koordinátor, kontaktní osoba

BcA . MichaelaPaikrtová
člen organizačního výboru, koordinátor, kontaktní osoba

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
člen vědeckého výboru, mediátor

Konferenční poplatek 1 400 Kč* (v ceně oběd a občerstvení)
*Rodiče dětí s PAS 1 200 Kč.
22. 11. 2023 9:00 - 17:00 Plzeňský Prazdroj - Secesní sál

program konference

Program ve formátu PDF

Fotogalerie z ProCit-Kon 2023

ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 1 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 2 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 3 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 4 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 5 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 6 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 7 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 8 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 9 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 10 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 11 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 12 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 13 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 14 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 15 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 16 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 17 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 18 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 19 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 20 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 21 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 22 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 23 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 24 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 25 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 26 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 27 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 28 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 29 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 30 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 31 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 32 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 33 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 34 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 35 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 36 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 37 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 38 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 39 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 40 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 41 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 42 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 43 ProCit-Kon - Život s autismem - 22. 11. 2023 - 44
sponzoři konference