Benefiční koncert

Již tradičně každým rokem pořádáme v měsíci září Benefiční koncert pro ProCit. Jedná se o osvětovou aktivitu, jejímž hlavním cílem kromě bohatého kulturního zážitku je zejména upozornit na problematiku poruch autistického spektra v rámci široké veřejnosti.

Koncert se koná každoročně ve Staré židovské synagoze, jež nám bývá zapůjčena zdarma předsedkyní židovské obce paní Evou Stixovou, která je dlouholetou podporovatelkou našeho občanského sdružení.

Na koncertu tradičně vystupuje zpěvačka Vlaďka Bauerová se svojí kapelou a pozvanými hosty, kterými v minulých letech byli například Chantal Poulllain, Radka Fišerová, Václav Noid Bárta, James Harries, Ondřej Ruml nebo vokální mužský kvintet Hlasoplet. V rámci večera je vždy připravena ochutnávka vína a malé občerstvení pro všechny hosty.

Veškerý výtěžek z benefičního koncertu putuje na konto naší veřejné sbírky, z níž následně financujeme vzdělávací a sportovně relaxační pobyty pro děti s PAS a jejich rodiny.

nahoru

procit@autismusprocit.cz