ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Strukturované učení

(Věra Čadilová, Zuzana Žampachová)

Jedná se o proces učení, který se opírá o principy kognitivně-behaviorální terapie vhodný též pro děti s hyperaktivitou, komunikačními obtížemi a těžším typem mentální retardace

Strukturované učení slouží k:

 • nácviku samostatnosti a sebeobsluhy
 • nácviku funkční komunikace
 • nácviku sociálních dovedností
 • nácviku pracovního chování

Ukázky strukturovaného učení

Ukázky strukturovaného učení - vizualizace hodiny Ukázky strukturovaného učení - denní režim Ukázky strukturovaného učení - rozvrh hodin Ukázky strukturovaného učení - hranolky - matematika Ukázky strukturovaného učení - režim lekce Ukázky strukturovaného učení - emoce - souslednost dějů Ukázky strukturovaného učení - český jazyk Ukázky strukturovaného učení - barvy a tvary Ukázky strukturovaného učení - Geometrické tvary Ukázky strukturovaného učení - matematika (sčítání) Ukázky strukturovaného učení - hranolky - matematika (násobení) Ukázky strukturovaného učení - český jazyk - kolíčky - vyjmenovaná slova Ukázky strukturovaného učení - krabičkový úkol Ukázky strukturovaného učení - skládání postaviček Ukázky strukturovaného učení - ukázka lišty - struktura cesty Ukázky strukturovaného učení - ukázka lišty - struktura činnosti 1 Ukázky strukturovaného učení - ukázka lišty - struktura činnosti 2 Ukázky strukturovaného učení - ukázka pracovního prostoru 1 Ukázky strukturovaného učení - ukázka pracovního prostoru 2 Ukázky strukturovaného učení - ukázka pracovního prostoru 3 Ukázky strukturovaného učení - ukázka vizualizace oblečení ve skříni

Principy strukturovaného učení

systém je nastaven zleva doprava nebo shora – dolů

1)Individualizace

 • systém strukturovaného učení je přizpůsoben specifikům daného jednotlivce

2)Strukturalizace

 • znamená rozčlenění činností na jednotlivé operace (kroky), které se s dítětem postupně nacvičují a vedou k osvojení celé činnosti (samostatné oblékání)
 • odpovídá na otázky kdy, kde, co , jak, jak dlouho, proč?
a)struktura prostoru slouží
 • k vymezení prostoru pro činnost (mytí rukou – obrázek koupelny, jídlo- obrázek kuchyně)
 • k vymezení prostoru pro práci a učení a jeho struktura
 • pracovní místo dělíme na tři části – na levé straně se nachází úkoly ke splnění, uprostřed plněné úkoly a napravo splněné úkoly
b)struktura času
 • denní režim - odpovídá na otázku „co budu dělat a kdy to budu dělat“
 • používáme lištu ve svislé poloze s fotografií dítěte a obrázky pro jednotlivé činnosti (práce, učení), dole se nachází košíček, kam dítě odkládá karty
c)struktura činnosti
 • odpovídá na otázku „jak dlouho“
 • doba je dána počtem úloh nebo kroků, které musí dítě splnit (přemístit úkoly zleva doprava)
 • jako pomůcky můžeme použít přesýpací hodiny, budík, kuchyňskou vteřinovku

3)Vizualizace

 • jako pomůcky nám slouží předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, nápisy
 • procesuální schémata pomáhají k nácviku sebeobsluhy např. čištění zubů (činnost rozdělíme do jednotlivých po sobě jdoucích kroků, které znázorníme obrázky nebo piktogramy, po splnění jednotlivého kroků odkládá dítě symbol do obálky, takto postupujeme, dokud si dítě činnost neosvojí)

Některé obrázky a piktogramy můžete zdarma stáhnout také na www.usevisualstrategies.com nebo www.dotolearn.com.

Boardmaker je program s ovládáním v angličtině, ve kterém si můžete vytisknout piktogramy s českými popisky - obsahuje přibližně 4000 symbolů

www.alternativnikomunikace.cz

Na stránkách výrobce tohoto programu www.mayer-johnson.com, si můžete zdarma stáhnout třicetidenní testovací verzi. Kliknete nahoře na modré Downloads, pak na druhý řádek Demos and Trials, pak na šipku vpravo od *Boardmaker v6 Software Family Windows.Otevře se formulář, který je nutné vyplnit, uvedete své jméno, mailovou adresu atd. a jakmile vyplníte, odešlete, tak můžete stahovat. Po nainstalování na počítač funguje SW přesně 30 dní.

Altík je český program od firmy Petit s.r.o. Obsahuje přibližně 2000 obrázků a stojí 3900,- pro instituce a 1950,- pro rodiny. Na stránkách www.petit-os.cz si o programu přečtete další informace a můžete ho i objednat.

Motivace

 1. materiální odměna (sladkosti)
 2. žetonová odměna (dítě sbírá žetony a po určitém počtu dostane odměnu)
 3. sociální odměna (úsměv, pochvala)

odměňovat můžeme ihned po vykonané práci nebo sérii splněných úkolů

cíle žetonového odměňování:
 • a) oddalování odměny
 • b) uvědomování si času
 • c) zvyšování počtu úkolů
 • d) rozšiřování okruhu odměn
 • e) posilování samostatnosti a důvěry

Metody

- vedou k relativně trvalé změně chování, která vyplývá z nácviku

 1. přiměřenosti
 2. postupných kroků
 3. zpevňování
 4. modelování
 5. nápovědy a vedení
 6. vytváření pravidel
 7. instrukce
 8. vysvětlování
 9. demonstrace
 10. povzbuzování
 11. ignorace
Kontakt: procit@centrum.cz