Raná péče

Raná péče je nově zavedenou službou, která podporuje rodiny s dítětem ve věku 1 – 7 let s poruchou komunikace či sociální interakce, zejména s diagnostikovaným autismem či s podezřením na tuto diagnózu. Probíhá terénní formou prostřednictvím návštěv v rodinách. Našim posláním je pomoci rodinám v jejich přirozeném prostředí, ve kterém se děti i rodiče cítí uvolněně. V rámci této služby získají pečující osoby inspiraci k řešení problémů s výchovou dítěte na spektru přímo na místě, kde se náročné momenty odehrávají. Součástí setkání je také předání tipů na vhodnou formu hry, při které se bude rozvíjet chuť dítěte komunikovat s nejbližšími osobami.

Konzultace + následná návštěva v rodině (2 hod.)

nahoru

procit@autismusprocit.cz