ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Fakultativní služby
Poradenství, diagnostika, terapie

V rámci odborných programů Vám nabízíme zejména poradenské a terapeutické služby speciálního pedagoga, vzdělávací aktivity pro rodiče i odborníky, nácviky sociálních dovedností a komplexní diagnostiku poruch autistického spektra. Možné je dojednat také vzdělávací akce pro školy či další instituce. Nejedná se o sociální služby! Tyto aktivity hradí klient!

Poradenské služby

Nejčastěji se jedná o zakázku – podporu klienta v oblasti:

 • pomoc při integraci dětí a žáků s PAS do běžné mateřské či základní školy
 • pomoc při řešení problémového chování dítěte s PAS v domácím i školním prostředí
 • pomoc při práci s dítětem dle metodiky strukturovaného učení/ nebo systémy AAK
 • pomoc při nácviku pracovního chování u dítěte s PAS
 • pomoc při sestavení edukačního plánu dítěte s PAS
 • pomoc při nácviku sociálních dovedností dětí s PAS

Komplexní diagnostika poruch autistického spektra (PAS)

Nabízíme Vám diagnostiku v týmu dětský psychiatr, speciální pedagog, příp. klinický psycholog Lékařskou diagnózu stanoví dětský psychiatr s dlouholetou praxí – MUDr. Jitka Rumlová

Psychologickou diagnostiku stanoví klinický psycholog s dlouholetou praxí - Mgr. et Mgr. Iveta Týblová.

Speciálně pedagogickou diagnostiku a další péči zajistí speciální pedagog ProCit, Mgr. Lenka Vaňačová

Průběh diagnostického procesu:

Anamnéza, vstupní rozhovor se sociální pracovnicí, vstupní dotazník, platba, termín vyšetření speciálního pedagoga a psychiatra, příp. psychologa, výstupní písemné zprávy odborníků (lékařská diagnóza, profil dílčích dovedností dítěte i návrhy pro další práci s dítětem)

Terapie

Jedná se zejména o speciálně pedagogickou terapeutickou péči, kdy je práce zacílena na konkrétní problémové oblasti (lze pracovat v individuálním vztahu i ve skupince dětí)

 • aktivity jsou určené zejména dětem úzkostným, hyperaktivním, dětem nejistým, s ohroženým vývojem sebepojetí, dětem s opožděným psychomotorickým vývojem, dětem s nedostatečně rozvinutými sociálními kompetencemi, dětem s problémy ve vztazích s okolím, dětem, které se obtížně orientují v emocích, dětem s problémy ve vývoji motorických dovednosti, s narušenými percepčními schopnostmi, opožděným řečovým vývojem
 • nabízíme Vám canisterapii

Nácviky sociálních dovedností

Nácviky sociálních dovedností jsou organizovány již třetím rokem. Aktivita je plánována vždy individuálně, dle potřeb dětí! Práce ve skupině nemusí být vhodná pro všechny děti!

Formy práce:

individuální/skupinové nácviky (tzn. práce ve skupině dětí + skupina rodičů + práce dětí ve dvojici či individuálně)

 • aktivita probíhá v blocích 4-5 měsíců (leden-červen nebo září-prosinec)
 • průběh aktivity: sběr žádostí o zařazení do aktivity (vstupní dotazník, sestavení skupinek dle potřeb dětí), terminář (termíny pro skupiny dětí jsou určeny předem, pro celý blok), závěrečná informační schůzka pro rodiče
 • obvyklé termíny aktivity:
  • skupinové nácviky: sobota 9:00 – 11:00 hod.
  • individuální práce a práce ve dvojici: pondělí 9:00 – 13:00 hod., úterý 9:00 – 17: 00 hod.
Sazebník služeb platný od 1. 1. 2018
speciálně pedagogická péče/ konzultace
(45 minut)
500,- Kč
individuální a párová terapie pro dospělé
(45 minut, péče poradenského psychologa)
500,- Kč
skupinové nácviky sociálních dovedností
(jednotlivé lekce dle aktuálního harmonogramu, cena za pololetí)
1 500,- Kč
individuální logopedická péče
(35 minut, péče logopedického asistenta)
350,- Kč
skupinový logopedický kroužek
(jednotlivé lekce dle aktuálního harmonogramu, cena za pololetí)
1 500,- Kč
kroužek cvičení
(jednotlivé lekce dle aktuálního harmonogramu, cena za pololetí)
1 200,- Kč
kroužek plavání
(jednotlivé lekce dle aktuálního harmonogramu, cena za pololetí)
1 500,- Kč
písemně zpracovaný zápis o konzultaci/ doporučení
dle žádosti klienta
500,- Kč
vypracování edukačního plánu 1.900,- Kč
terénní speciálně pedagogická péče
(návštěva speciálního pedagoga v MŠ, ZŠ, v rodině)
1.000,- Kč
vzdělávací akce pro školy a další instituce cena dle dohody

Klienti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi mají zdarma:

 • sociálně aktivizační služby, definované v "Průvodci sociálními službami" - sociálně aktivizační služby zajišťuje sociální pracovník
  (bližší informace v záložce sociálně aktivizační služby)

Klienti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi mohou dále bezplatně využívat:

 • 1x měsíčně organizované zážitkové programy/ aktivizační akce pro celou rodinu (dle aktuálního programu v úvodní stránce), vede sociální pracovník
 • 1 x měsíčně individuální konzultaci se spec. pedagogem

Podrobné informace Vám poskytne vedoucí odborných programů:

Mgr. Lenka Vaňačová - speciální pedagog
E-mail: procit@centrum.cz, procitspec@centrum.cz
Mobil: 777 700 768

Pro objednání můžete kontaktovat sociální pracovnici:

Barbora Jindrová, DiS.
E-mail: procitsoc@centrum.cz
Mobil: 777 700 767

Kontakt: procit@centrum.cz