ProCit - Pracovní tým sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Irena Vítovcová

zpět na personální zajištění

Irena Vítovcová

Vzdělání:

 • Střední průmyslová škola strojnická Plzeň– obor Hutnictví

Další akreditované vzdělávací programy a kurzy:

 • Akreditovaný kurz Č.j.: MSMT- 26837/2015-1-731. Občanské sdružení ProCit, z.s., Plzeň
 • "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" - lektoři: MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog, duben 2016, 8 hodin
 • "Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., červen 2016, 6 hodin
 • "Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., květen 2016, 8 hodin
 • "Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., duben 2016, 8 hodin
 • Školící a výcvikový kurz "Terapeutický a diagnostický potenciál hry" vedený lektorem PhDr. Pavlem Humpolíčkem, Ph.D. Dne 10. 2. 2015 v celkovém rozsahu 8 hodin, Hogrefe - Testcentrum Praha
 • Kurz: Zvládání stresu a relaxační techniky, lektor: Ing.Roman Šetka, organizace: ACZ vzdělávací centrum, Černošice
 • Vzdělávací seminář: Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii, lektoři: PaedDr. Květa Husová, Mgr. Lenka Ríhová, organizace: Speciální základní škola Poděbrady (akreditace MŠMT: č.j.: 28538/2011-25-714, akreditace instituce: č.j.: 37837/2011)
 • Vzdělávací seminář: Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, lektoři: PaedDr. Květa Husová, Mgr. Lenka Ríhová, organizace: Speciální základní škola Poděbrady (akreditace MŠMT: č.j.:28538/2011-25-714, akreditace instituce: č.j.: 37837/2011
 • Odborný seminář: PROBLEMATIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA PRO RODIČE, lektoři: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Šárka Morávková, organizace: Speciálně pedagogické centrum, Plzeň
 • Odborný seminář: KOMUNIKACE S DÍTĚTEM S AUTISMEM POMOCÍ OBRÁZKŮ, lektoři: Mgr. Romana Straussová, Bc. Jan Kouřil, organizace: APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
 • Odborný seminář: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM I. – ZÁKLADNÍ, lektoři: PhDr. Kateřina Thorová, PhD., PaedDr.. Věra Čadilová, organizace: APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
 • Kurz Tools of the Trade: Kineziologie - One Brain, 1. stupeň Nástroje metody, lektor, facilitátor: Mgr. Miloslava Rutová, Plzeň
 • Vzdělávací seminář: PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ, PODPORA VSTUPU RODIČE DÍTĚTE SE ZP NA TRH PRÁCE, lektor: Mgr. Martina Chmelová, organizace: Alfa Human Service, o.s., Praha
 • Vzdělávací seminář: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ NÁKUPU A PRODEJE, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Vzdělávací seminář: TELEMARKETING V PRAXI, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Vzdělávací seminář: PÉČE O ZÁKAZNÍKA, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Rekvalifikační kurz: GRAFOLOGIE – psychologie písma, lektor: PhDr. Steinhäuselová, organizace: MAVO, s.r.o. Praha

Pracovní zkušenosti:

 • 1996 - 2014: obchodní asistentka, koordinátorka překladů a tlumočení, projektová manažerka, organizace: SKŘIVÁNEK s.r.o. - pobočka Plzeň
 • 1994 - 1995: podnikání, řízení malého podniku, PR
Kontakt: procit@centrum.cz