Mgr. Lenka Vaňačová

Mgr. Lenka Vaňačová

Vzdělání

 • 2005 - 2008 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta studijní obor: Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ SZZ: psychopedie a etopedie
  Závěrečná práce: Svět barev žáků s mentálním postižením
 • 1999 - 2005 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta studijní obor: magisterský, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Diplomová práce: Preference barev ve výtvarném projevu mentálně postižených dětí
 • 1992 - 1996 Rodinná škola MUDr. Švejcara Plzeň

Praxe a pracovní zkušenosti

 • listopad 2019 - dosud speciální pedagog Občanského sdružení ProCit, z.s.
 • 2005 – 2019 učitelka a speciální pedagog v ZŠ a MŠ Město Touškov - přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi, speciálně-pedagogická péče o integrované děti /včetně žáků s PAS/, žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, vedoucí předmětové komise 1. stupně, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem Přednáška odborníka z praxe pro studenty učitelských oborů, motivace k výkonu povolání pro ZČU konaná 23.11. 2016
 • 1996 – 2004 učitelka v 1. zvláštní škole v Plzni - přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi s mentálním postižením, ADHD, PAS a speciálně vzdělávacími potřebami
 • červen 1996 praxe ve Speciální škole pro děti a mládež s více vadami ve Zbůchu -hospitační a přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi s kominovanými vadami

Další vzdělávání a odborné kurzy

 • Akreditovaný kurz č.j.:MSMT-15564/2019-1-626 "Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" – konaný 27. 10. 2021, 6 hodin – Občanské sdružení ProCit, z.s., lektor: Mgr. Věra Knappová
 • Přednáška "Vývojová hra pro děti s PAS" – konaná 25. 10. 2021, 3 hodiny – lektor Linda Cecavová, jediná facilitátorka Son-rise programu v ČR
 • Akreditovaný kurz č.j.:MSMT-15564/2019-1-626 "Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra" – konaný 22. 10. 2021, 8 hodin – Občanské sdružení ProCit, z.s., lektor: Mgr. Věra Knappová
 • 2021 "HANDLE kurz 2. stupně" – konaný 19. 10. – 9. 11. 2021
 • 2021 "HANDLE kurz 1. stupně" – konaný 21. 9. – 7. 10. 2021
 • 2021 ROZVOJ HROU - vývojová hra pro děti s PAS 27. – 28. 3. 2021, 20 h. lektor Linda Cecavová
 • 2021 SPELL – podle knihy, školitel Julie, prosinec 2020 až leden 2021, včetně lektorského výcviku
 • Akreditovaný kurz č.j.: MPSV ČR - A2019/0688-PC/PP “Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod“ konaný 4. 9. 2020 – 6 vyučovacích hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
 • 2020 Jak najít a využít vnitřní motivaci u dítěte s autismem, Linda Cecavová, 24. 5. 2020, 2 h
 • 2020 Audio workshop PREVENCE A ŘEŠENÍ STRESOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ S PAS, Linda Cecavová, 26. 5. 2020, 4 h
 • 2020 Audio workshop JAK POMOCI DÍTĚTI S PAS POUŽÍVAT NOČNÍK/TOALETU, 14. 6. 2020, Linda Cecavová, 3 h
 • audioworkshop Lindy Cecavové "Jak pomoci dítěti s autismem používat nočník /toaletu/", červen 2020, 3 hodiny 
 • audioworkshop Lindy Cecavové "Jak najít a využít vnitřní motivaci u dítěte s autismem", březen 2020, 2 hodiny
 • audioworkshop Lindy Cecavové "Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem", listopad 2019, 4 hodiny
 • Akreditovaný kurz č. j.: A2019/0457 "Jazyk profesionálního pomáhání" konaný 25. 11. 2019, 8 hodin, lektro Marti Fojtíček
 • Akreditovaný kurz č.j: 554/2019-1-112 "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" konaný 19.11. 2019, 8 hodin, lektorky MUDr. Jitka Rumlová, Mgr. Alena Siváková
 • 5. ročník kazuistické koference NAUTIS "Autismus v praxi" konaná ve dnech 10.-11. 10. 2019
 • Akreditovaný kurz č.j.:052/2016-50 “Instruktor jógy” konaný od 9.3. 2018 do 24.6. 2018, 200 hodin, lektor Pavel Hub
 • Akreditovaný kurz č.j.:11862/2013-201-404 “Multimediální výukové technologie ve výuce”, 25 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.:13702/2017-1-625 “Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost na 1.stupni ZŠ” konaný ve dnech 11. a 25.10. 2017, 16 hodin, lektorka Mgr. Jarmila Sulovská
 • Akreditovaný kurz č.j.:15554/2016-1-495 “Dohodnu se – s lidmi odjinud” konaný dne 26.8. 2016, 6 hodin, lektor PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
 • Akreditovaný kurz č.j.:15446/2015-1-484 “Prevence a zvládání agresivního chování žáků” konaný dne 25.11. 2015, 4 hodiny, lektor Mgr. Martin Fojtíček
 • Akreditovaný kurz č.j.: 33293/2013-1-638 “Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ bežného typu” konaný dne 14.10. 2015, 5 hodin, lektorka PaedDr. Iva Venclová, Ph.D.
 • Akreditovaný kurz č.j.:1374/2015-2-33 “Pravidla správného vyučování se zapojením ICT nástroj, zacházení s ICT nástroji” konaný v období od 5.2. 2015 do 31.7. 2015, 4 hodiny
 • Akreditovaný kurz č.j.:13723/2015-1-432 “Rozvoj dovedností žáků a možnosti propojení tabletů” konaný v období od 2.4. 2015 do 31.7. 2015, 9 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.:13723/2015-1-432 “Tvorba obsahu výuky s využitím internetových zdrojů a moderních nástrojů” konaný v období od 19.3. 2015 do 31.7. 2015, 8 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.: 1374/2015-2-33 “Tablet v praxi učitele” konaný v období od 12.2. 2015 do 31.7. 2015, 6 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.:13723/2015-1-432 “Moderní trendy ve výuce a využívání iternetových zdrojů” konaný v období od 28.1. 2015 do 31.7.2015, 5 hodin
 • Akreditovaný kurz MŠMT: 11862/2013-201-404 “Multimediální výukové technologie ve výuce” konaný dne 11.12. 2014, 25 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.: 27308/2012-25-494 “Rodiče versus učitelé” konaný dne 4.11.2013, 5 hodin, lektorka Mgr. Milena Mikulková
 • Akreditovaný kurz č.j.: 48716/2012-201-957 “Hry pro zvládání agresivity a neklidu konaný 18.2.2013, 7 hodin, lektor Mgr.,MgA. Zdeněk Šimanovský
 • Akreditovaný kurz č.j.:16191/2010-25-405 “Jazykové hry v hodinách češtiny pro 1.stupeň ZŠ” konaný 14.11.2011, 4 hodiny, lektorka PaedDr. Simona Pišlová, Dr.
 • Akreditovaný kurz č.j. 28130/2009-25-570 “Rozumíme penězům v Plzeňském kraji” konaný 24.9. 2009, 8 hodin
 • Akreditovaný kurz č.j.: 12540/2008-25-265 “Umění jednat s problematickými jedinci” konaný 8.12. 2008, 8 hodin, lektorka Mgr. Kamila Bobysudová
 • Akreditovaný kurz č.j.: 12540/2008-25-265 “Jsem neposedný. Cos tím mám dělat? Já už s ním nemohu vydržet!” konaný 2.12.2008, 8 hodin, doc. PaedDr. Olga Zelinková a PaeDr. Miroslav Čedík
 • 1999 – kurz Speciálně pedagogické minimum, ZČU
 • 1997 – kurz Školní psychologie, 20 hodin, lektor PhDr. Václav Holeček

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz