ProCit - Pracovní tým sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Mgr. Alena Siváková

zpět na personální zajištění

Mgr. Alena Siváková

Vzdělání

 • 2004 – 2009 Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
  studijní obor: magisterský, Speciální pedagogika – učitelství na speciálních školách
  SZZ: psychopedie, tyflopedie, pracovní výchova
  Diplomová práce: Možnosti úprav a strukturace interiérů prostor určených pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
 • 1996 – 2004 Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích

Praxe a pracovní zkušenosti

 • 2011 – 2014 Vedoucí učitelka v MŠ Sedlec, Starý Plzenec
  - přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi, speciálně- pedagogická péče o integrované děti, zajištění organizačních a administrativních záležitostí ohledně chodu mateřské školy, tvorba ŠVP
 • 2008 – 2010 Vedoucí učitelka v soukromé anglicko-české mateřské škole MISCH
  - výchovně-vzdělávací činnost, odborná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, organizace práce ostatních pedagogů, tvorba ŠVP
 • 2008 - 2009 Souvislá pedagogická praxe na ZŠ praktické, Vokovice
  - přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi s PAS, MR, ADHD, poruchami učení a chování; odborná speciálně-pedagogická péče o žáky
 • 2008 Průběžná pedagogická praxe na speciálních školách
  - hospitační a přímá výchovně-vzdělávací činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2007 Souvislá pedagogická praxe
  - MŠ Horáčkova – třída pro děti s poruchou autistického spektra
  - Středisko rané péče Trojická
  - ZŠ pro zrakově postižené, Náměstí Míru
 • 2006 Osobní asistence dívce s poruchou autistického spektra (Rettův syndrom)
  - dobrovolná činnost pro Klub Klubíčko Beroun
 • 2005 Odborná praxe v ÚSP Murgašova, Praha 4
  - speciálně-pedagogická péče o klienty s MR a PAS (rozsah 54 hodin přímé práce s klienty)
 • 2005 Odborná praxe v Jedličkově ústavu
  - přímá práce s klienty s MR a PAS v ergoterapeutických dílnách (rozsah 60 hodin)
 • 2004 – 2005 Terénní odborná praxe
  - docházka do rodiny s dítětem s MR, výchovně vzdělávací činnost, speciálně – pedagogická podpora
 • 2003 – 2004 Dobrovolná činnost pro OS TOTEM
  - docházka do rodiny s dítětem s MR, výchovně vzdělávací činnost, speciálně – pedagogická podpora
 • 2003 Odborná praxe v Rodinné poradně, Branská, Domažlice (1 měsíc)

Další vzdělávání a odborné kurzy

 • Akreditovaný kurz č.j.: 2016/1153-PC/SP/VP/PP "Proaktivní zvládání stresu" konaný 29. a 30. 5. 2018, 16 hodin - bfz o.p.s., lektor: Mgr. Ludmila Hraběová
 • Akreditovaný kurz č.j.: 42800/2013-1-937 "Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS" - iSEN Poděbrady konaný 27. 4. 2017, lektor: Mgr. Lenka Říhová a Mgr. Iva Jelínková
 • 2017 Seminář "Nácviky dovedností sebesprávy" – Adventor, o.s., lektor: Michal Roškaňuk
 • 2017 konference "Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference Pestrá diagnóza – nečernobílá řešení" – Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Akreditovaný kurz č.j.: "Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem" konaný 2. a 3. 11. 2016, 16 hodin - Národní ústav pro autismus, z.ú., lektor: Mgr. Julius Bittmann
 • 22. 4. 2016 Certifikát – Dobrovolník speciálních olympiád a kompetence pro práci dobrovolníka ve Speciálních olympiádách včetně programu Zdravý sportovec – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra tělesné a sportovní výchovy, lektor: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. a Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
 • "Nácviky sociálních dovedností" - akreditovaný kurz č.j.: 15446/2015-1-484 konaný 5.11.2015, 4 hodiny, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, lektor: Mgr. Zuzana Bartoňová
 • Akreditovaný kurz Č.j.: MSMT- 26837/2015-1-731. Občanské sdružení ProCit, z.s., Plzeň
 • "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" - lektoři: MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog, duben 2016, 8 hodin
 • "Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., červen 2016, 6 hodin
 • "Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., květen 2016, 8 hodin
 • "Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., duben 2016, 8 hodin
 • 2012 Intenzivní týdenní kurz waldorfské pedagogiky, Pardubice
  - pořadatel: Asociace waldorfských škol České republiky
  - číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0077
 • 2011 Základní norma zdravotních znalostí – základy první pomoci pro pedagogy
  - akreditace č.j.: 16191/2010-25-405
 • 2010 Sympozium o autismu v dětském, dorostovém a dospělém věku, seminář
  - pořadatel: Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
  - jednací číslo: AKP ČR – ZČ/OK/012/2010
 • 2009 Odborná stáž – Edinburgh, Scotland (The University of Edinburgh, Lorne Nursery School, Cowgate under 5’s Centre, Stanwall Nursery School)
  - téma: vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
 • 2008 FCE – složení mezinárodní jazykové zkoušky: First Certificate in English
Kontakt: procit@centrum.cz