ProCit - Pracovní tým sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Mgr. Radek Harvánek

zpět na personální zajištění

Mgr. Radek Harvánek

Vzdělání:

 • 2004 – 2010 Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta - studijní obor: magisterský, učitelství pro 3. stupeň, psychologie – hudební výchova diplomová práce: využití rytmických nástrojů v hudebně terapeutické praxi
 • 2000 – 2004 Gymnázium Luďka Pika v Plzni

Pracovní zkušenosti:

 • 2017 – dosud Lektor bubnování v Eurosoftware, s.r.o. - lektorství bubnování v rámci pracovních benefitů pro zaměstnance Eurosoftware
 • 2016 – dosud Muzikoterapeut – soukromá praxe v Centru Na dvorku
 • 2013 – dosud Muzikoterapeut pro Dětské centrum Plzeň - vedení skupinové a individuální muzikoterapie v kojeneckém ústavu a v dětském domově pro děti předškolního věku
 • 2015 Muzikoterapeut, Domus – centrum pro rodinu - vedení skupinové a individuální muzikoterapie pro děti z pěstounských rodin a pro děti z rodin se sociálním znevýhodněním
 • 2013 – 2014 Sociální pracovník, Ledovec, o. s. - sociálně-terapeutická podpora lidí s duševním onemocněním, ambulantní a terénní, vedení aktivit sociální rehabilitace (muzikoterapie, sportovní kroužek)
 • 2011 – 2012 Učitel na 2. stupni ZŠ, Základní škola Holýšov - vyučování hudební a občanské výchovy, lektorování kroužku bubnování pro děti

Další vzdělání a odborné kurzy:

 • "Kurz klasické hudební improvizace" – lektor: Mgr. Jiří Pazour, březen 2018, 8 hodin
 • "Ochutnávkový workshop Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA" - duben 2017, 18 hodin
 • "Nácviky dovedností sebesprávy" – lektor: Michal Roškaňuk, listopad 2017
 • 2014 – 2015 "Muzikoterapie – teorie a dovednosti muzikoterapie" - dlouhodobý kurz garantovaný asociací CZMTA, 200 hodin
 • 2015 Akreditovaný vzdělávací program "Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra" - akreditace č.j.: 2014/0093-SP/VP/PP
 • "Muzikoterapie – psychoterapie v odlesku rehabilitace" – kurz garantovaný asociací CZMTA – lektor: Mgr. Matěj Lipský, květen 2015, 19 hodin
 • "Kurz muzikoterapie" – garantovaný asociací CZMTA pod značkou 2014/6 – lektor: Mgr. Markéta Gerlichová, červen 2014, 30 hodin
 • 2013 "Psychiatrické minimum" – akreditovaný kurz č.j.: 2010/0875-PC/SP
 • 2013 "Individuální plánování v praxi" – akreditovaný kurz č.j.: 2011/0263-PC/SP
 • 2013 "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví" - akreditace č.j.: 2012/0239-PK
 • "Základy systemické muzikoterapie" - lektor: Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, říjen 2012, 16 hodin
 • "Muzikoterapie jako cesta k člověku" - lektor: Mgr. Matěj Lipský, červen 2011, 19 hodin
 • 2009 Tvůrčí týden se zaměřením na hudební a environmentální výchovu – hudba a prostor - pořadatel: Česká Orffova společnost, akreditace č.j.: 23005/2007-25-440
 • "Muzikoterapie a životní cesta" - lektor: Mgr. Matěj Lipský, říjen 2009, 20 hodin
Kontakt: procit@centrum.cz