Fyziocvíčo pro děti s PAS

Lektor kurzu: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Místo a čas konání: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta - tělocvična KTV, Klatovská 51, Plzeň, pátek od 16:00 do 17:00

Kurzovné: 2 200 Kč (6 lekcí)

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na rozvoj základních pohybových dovedností. Děti se v bezpečném a nevýkonově zaměřeném prostředí věnují různým aktivitám s využitím celé řady cvičebních a edukačních pomůcek. Maximálně je respektována individualita každého dítěte.

Cvičení začíná úvodním protažením na karimatkách nebo improvizovanou opičí dráhou u neklidných typů. Cílem je navodit správné držení těla, centrovat a uvolnit klouby, protáhnout páteř zatíženou online výukou a zapojit do akce co nejvíce svalů. Nezapomínáme ani na podporu zdravé nožní klenby.

PŘIHLÁŠKA

nahoru

procit@autismusprocit.cz