ProCit - Občanské sdružení

úvod
Slavnostní otevření nového centra - Mgr. Eva Weinfurterová, Bc. Eva Sýkorová,  Oddělení sociální péče, FN Lochotín
MUDr. Jiří Bláhovec, psychiatrie a dětská psychiatrie, ul. Smrková 23, Plzeň

Slavnostní otevření nového centra - Mgr. Eva Weinfurterová, H. Rejdová, Oddělení sociální péče, FN Lochotín MUDr. Jiří Bláhovec, psychiatrie a dětská psychiatrie, ul. Smrková 23, Plzeňzpět
Kontakt: procit@centrum.cz