Možnosti vzdělávání žáků s PAS

Žáci s PAS mohou být vzděláváni ve všech typech školských zařízení.

Pracovníci SPC pomáhají rodičům při rozhodování o zařazení dítěte s PAS do vzdělávacího zařízení. Konečné rozhodnutí je ale zcela v kompetenci rodičů.

Dítě s PAS může být vzděláváno v:

Pokud to míra poruchy vyžaduje, dítě může být integrováno s asistentem pedagoga. Integraci doporučuje SPC při ZŠ a OŠ Zbůch, Macháčkova 43, Plzeň.

Aktuální situace v západočeském kraji (2016)

Seznam není úplný! Prosíme rodiče o eventuelní doplnění informací a jejich zkušenosti s integrací. Napište nám procit@centrum.cz

Rádi bychom šly pozitivní cestou, proto seznam školek a škol, které integraci odmítly, nezveřejňujeme, ale informaci poskytneme na požádání na adrese procit@centrum.cz.

Mateřské školy

Plzeň-sever Plzeň - jih

Základní školy

Střední školy

Zájmové aktivity

AUTISMUS

nahoru

procit@autismusprocit.cz