ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Canisterapie

ProCit o.s. ve spolupráci s profesionální lektorkou nabízí canisterapii pro děti s handicapem. Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes)

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.

V oblasti podpory mentálně handicapovaných osob je pes součástí rehabilitace. Canisterapeut může odbornou prací se psem aktivovat myšlení a paměť, podnítit schopnosti učení, stimulovat rozvoj mluvené řeči i neverbální projevy nebo motoriku. Formou terapie lze také úzce spolupracovat s dalšími odborníky (s logopedem, pedagogem, psychologem atd.).

Velmi významnou a úspěšnou metodou Canisterapie je polohování. Metoda polohování spočívá v tom, že speciálně trénovaný pes je v těsném kontaktu s částí klientova těla, kterou chceme stimulovat tzn., prohřát, uvolnit, aktivovat, aby si ji klient uvědomil. Pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o cca 1,5–2 stupně Celsia vyšší. Dochází tak k prohřátí a hlubokému prožitku čití v místech kontaktu se psem. Polohování je pro psa velmi namáhavé a nemělo by trvat déle než 15–25 minut. Běžně se výsledky polohování začínají projevovat již po 7. až 12. minutě. Úkon by měl probíhat v teplém, klientovi i psu příjemném prostředí bez rušivých vlivů.

Speciálně cvičený pejsek, Nellinka, Flat Coated retriever

Flat Coated retriever (někdy též hladkosrstý retriever) je plemeno, vyšlechtěné v 19. století ve Spojeném království, křížením novofundlandských psů menšího typu, se setry, psy typu colie a ovčáky. Flat je elegantnější a lehčí než většina ostatních retrieverů. Jako všichni retrieveři je vynikajícím aportérem a plavcem, ale i skvělým společníkem. Má mimořádně citlivou a jemnou povahu, je otevřený a přátelský a miluje děti. Bezpodmínečně vyžaduje trvalý kontakt s rodinou a své majitele odměňuje bezmeznou oddaností. Více zde: http://www.flat-coated-retriever.cz/kontakt/

Flat coated retriever - Nellinka

Canisterapii zajišťuje lektorka:
Mgr. Alena Králová

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit
Kontaktní údaje: 777 700 766, procit@centrum.cz

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: dobrovolný poplatek 100 Kč za individuální lekci

Nutná rezervace na emailu: procit@centrum.cz!
Termíny canisterapie naleznete vždy v programu!

Křesťanská dětská dopoledne

V herně o. s.  ProCit, pravidelně probíhají tzv. "dětská setkání", vedená v duchu křesťanských hodnot – zejména směrem k rodinným hodnotám. Děti se zábavnou formou seznamují se základním biblickým poselstvím a jeho praktickou aplikací ve všedním životě a věnují se nejrůznějším společným činnostem (výtvarné, hudební a sportovní aktivity) zaměřeným vždy dle zájmu zúčastněných.

Křesťanská dopoledne koordinuje:
Mgr. Štěpánová Jitka
Kontaktní údaje: 608 536 863, jitka.stepanova@seznam.cz

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: zdarma
Nutná rezervace na uvedeném emailu nebo na emailu: procit@centrum.cz!
Termíny křesťanských dětských dopolední naleznete vždy v programu!

Herna, relaxační a sportovní koutek

Pravidelně, vždy v pondělí a úterý a další dny aktuálně na našem webu (od 9 do 12 hodin) je všem zájemcům (rodiny s dětmi s PAS, ale také rodiče s dětmi na rodičovské dovolené) k dispozici příjemný a bezpečný prostor (herna) o.s. ProCit. Malí návštěvníci mohou využít dřevený hrad, skluzavku, trampolínu, ale také relaxační koutek s míčky. Dětem jsou k dispozici nejrůznější hračky a pomůcky podporující psychomotorický rozvoj (kameny pro rozvoj motoriky, obří molitanové kostky, sady pomůcek pro rozvoj jemné motoriky, percepčních schopností, pomůcky pro alternativní komunikaci a strukturování režimu a mnoho dalšího) i běžné oblíbené panenky, auta či kočárky. Za pěkného počasí je příjemný také pobyt v zahradě v „átriu“, kde je k dispozici venkovní posezení a pískoviště. Pro dospělé návštěvníky je připravena malá kuchyňka (včetně chladničky a mikrovlnné trouby) a zázemí pro pohodlné posezení u kávy.

Herna Herna

V případě zájmu si dospělí návštěvníci mohou také zapůjčit odbornou literaturu z obsáhlé knihovny o.s. ProCit. Dle individuální dohody je možné také zarezervovat prostory herny pro individuální návštěvu nebo oslavu narozenin dítěte atd.

Provoz herny v pondělí zajišťuje:
Šárka Dvořáková

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit
Kontaktní údaje: 777 700 766, procit@centrum.cz

Provoz herny se řídí provozním řádem!
Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: dobrovolný poplatek 50Kč.

Literatura k zapůjčení

Procit o.s. nabízí všem zájemcům (rodičům, studentům i pedagogům) možnost zapůjčit si publikace z knihovny Sdružení. K dispozici jsou odborné publikace zabývající se problematikou Poruch autistického spektra, publikace z oblasti terapeutických metod a zážitkových aktivit, ale také publikace určené přímo rodičům a pedagogům pro běžnou práci či hru s dítětem. Vybírat je možné přibližně z 35 titulů.

Seznam literatury k zapůjčení je k dispozici na našem webu.
Seznam literatury k zapůjčení ve formátu DOC

Koordinace služby:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit
Kontaktní údaje: 777 700 766, procit@centrum.cz

Zapůjčení literatury lze dojednat osobně, kdykoliv během otevírací doby, u obsluhy herny!

Výpůjční služba se řídí výpůjčním řádem, se kterým je zájemce před zapůjčením seznámen!

Výpůjční služba je zpoplatněna dobrovolným poplatkem 50kč.

Cvičení zaměřené na rozvoj motorických dovedností u dětí s PAS

Ve spolupráci o.s. ProCit se Západočeskou univerzitou v Plzni (Pedagogická fakulta, katedra Tv) probíhá pravidelně 2x měsíčně odborně vedené cvičení pro děti s PAS. Sportovní aktivity probíhají v tělocvičně KTV, Pedagogické fakulty, Klatovská 51, Plzeň. Program je orientovaný zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí s PAS. Během cvičení děti využívají nejrůznější pomůcky a lektoři pracují podle nejmodernějších poznatků z oblasti sportovního tréninku a fyzioterapie. Cvičení je vhodné pro děti od tří let. Program vede zkušená lektorka, pedagožka ZČU. Doprovod rodičů je podmínkou! Termín cvičení naleznete vždy v programu.

logo ZČU

Cvičení pro děti s PAS zajišťuje lektorka:
Mgr. Věra Knappová Ph.D
Bc. Petra Hemzáčková

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit
Kontaktní údaje: 777 700 766, procit@centrum.cz

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: Oddílové vstupné ZČU, Kurzovné za rok činí 1 400,-kč (2x do měsíce 60 minut) = Kurzovné na školní rok září-červen

Fotky ze Cvičení ve spolupráci se ZČU naleznete ve Fotogalerii ProCit

Plavání dětí s PAS

Ve spolupráci o.s. ProCit s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s. a se Západočeskou univerzitou v Plzni (Pedagogická fakulta, katedra Tv) probíhá pravidelně 2x měsíčně (první a třetí úterý v měsíci) odborně vedené plavání pro děti s PAS.

logo ZČU logo bazén Slovany

Při plavání s jakkoliv postiženými dětmi jsou základní zásady shodné s plaváním dětí zdravých. Nesmíme zvláště podcenit bezpečnost terénu, prochladnutí a individuální zvláštnosti každého dítěte. Při našem plánovaném plavání bychom rádi navázali na tradici cvičení na Fakultě pedagogické, katedře Tv. Rádi bychom zde využili veškerých dostupných pomůcek, které nám pomohou odstranit strach z vodního prostředí a přirozeně děti pomocí různých her a jednoduchých činností vtáhnout do vodního prostředí. Velmi důležitá je z tohoto pohledu první fáze - seznamování s vodou. Nikdy dítě násilím nenutíme do vody. Vybavenost bazénu nám umožní hrát si nejprve v mělké vodě, poté můžeme pokračovat v bazénku, kde vody přibývá, takže zdatní jedinci mohou vyzkoušet i nácvik základních plaveckých dovedností. Velmi se na vzájemné setkávání těšíme a doufáme, že společně prožijeme mnoho hezkých chvil při vodních radovánkách.

Plavání pro děti s PAS zajišťuje lektorka:
Mgr. Věra Knappová Ph.D
Bc. Petra Hemzáčková

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit
Kontaktní údaje: 777 700 766, procit@centrum.cz

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: Oddílové vstupné ZČU, Kurzovné za rok činí 1 400,-kč (2x do měsíce 60 minut) = Kurzovné na školní rok září-červen

Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

V případě zájmu lze individuálně dojednat konzultaci se speciálním pedagogem, etopedem. Rodiče mají možnost navázat spolupráci a odbornou podporu zejména v oblasti péče o rozvoj osobnosti dítěte. V případě potřeby lze dojednat také spolupráci speciálního pedagoga s dalšími odborníky (zejména školami; např. při sestavování individuálního vzdělávacího plánu či plánování podmínek integrace)

Klienty o.s. ProCit jsou nejčastější preferované zejména tyto formy spolupráce:

  • Speciálně pedagogická diagnostika (zmapování individuálních schopností, dovedností, potřeb a možností dítěte, zhodnocení celkové úrovně vývoje, doporučení pro edukační plán či individuální vzdělávací plán)
  • Speciálně pedagogické poradenství
    • a)jednorázové nebo dlouhodobé - systematické a individuálně plánované poradenství, jehož cílem je zajistit maximální rozvoj všech dílčích dovedností dítěte; tzn., vypracování edukačního plánu, pravidelné hodnocení dosažených pokroků, spolupráce při vytváření nejrůznějších didaktických materiálů a pomůcek atd.
    • b)jednorázové nebo dlouhodobé poradenství orientované na rozvoj sociálních kompetencí dítěte s handicapem a práci s problémovým chováním; tzn. odborné speciálně pedagogické intervence, nácviky dovedností, vytváření plánů a strategií vedoucích ke zmírnění nežádoucích projevů atd.

Speciálně pedagogické poradenství zajišťuje speciální pedagog, etoped:
Mgr. Hana Marková
Kontaktní údaje: 777 700 768, procit@centrum.cz

Termín pro konzultaci je nutné předem dojednat!

Konzultace je klientem hrazena formou dobrovolného poplatku dle rozsahu a domluvy se spec. pedagogem.

Kazuistická setkání

Na základě zájmu rodičů dětí s PAS nově pořádá o.s. ProCit (vedle "tradičních" besed se speciálním pedagogem) tzv. "Kazuistická setkání". Cílem setkání je nabídnout rodičům prostor konzultovat konkrétní potřeby (problémy i pokroky) svého dítěte nejen s odborníkem, ale také v rámci již vytvořené skupiny rodičů. Rodiče tak získají nejen možnost konzultovat postupy péče o rozvoj osobnosti svého dítěte s odborníkem, ale také si mohou v rámci skupiny předávat cenné vlastní zkušenosti a nápady. Setkání probíhá vždy pod vedením speciálního pedagoga a je organizačně vhodné pro tři až šest rodin.

Součástí kazuistického setkání je: 1) představení základních anamnestických údajů konkrétního dítěte a přiblížení dosavadního vývoje, problémů i pokroků (kazuistika) 2) definování a rozbor zakázky, kterou rodič skupině předkládá (např. přetrvávající problémy s přijímáním tuhé stravy) 3) podněty a doporučení speciálního pedagoga 4) diskuse rodičů, podněty a zkušenosti rodičovské skupiny. V případě zájmu rodičů lze dojednat také setkání za přítomnosti dítěte (např. konkrétní nácvik používání alternativních komunikačních systémů, práce s obrázkovým slovníkem sociálních dovedností atd.) nebo setkání orientované na společné vytváření nejrůznějších didaktických pomůcek a výukových materiálů (např. vytváření předčíselných představ, orientace v časové ose – časovém sledu událostí, pomůcky pro globální čtení atd.) Kazuistická setkání probíhají pravidelně, vždy 1x měsíčně, v odpoledních hodinách. (konkrétní termín je vždy uveden v programu o.s. ProCit)

Kazuistická setkání vede speciální pedagog, etoped: Mgr. Hana Marková
Kontaktní údaje: 777 700 768, procit@centrum.cz

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit

Vstupné: dobrovolný poplatek 100kč.
Nutná rezervace na emailu: procit@centrum.cz!

Besedy se speciálním pedagogem

Vzhledem k "roční tradici" pořádaných besed a pro veliký zájem "hodně široké" cílové skupiny, dochází v organizaci besed k několika změnám. Jelikož besedy navštěvují zájemci z několika oblastí, liší se podstatně také očekávání jednotlivých "příchozích" (tzn., studenti, dobrovolníci, asistenti pedagogů, pedagogové, rodiče, další odborníci z oblasti školství a zdravotnictví, pracovníci NNO v oblasti pomáhajících profesí atd.) Sdružení proto nabízí besedy se speciálním pedagogem ve dvou "formách" tak, aby bylo možné lépe "uspokojit" všechny návštěvníky a volit téma dle jejich zájmu a potřeby. ProCit o.s. tedy nabízí:

a) besedy, které obsahují základní informace o problematice PAS, (s názvem: "Problematika PAS") - jsou vhodné zejména pro pomáhající pracovníky, spolupracující instituce, studenty, dobrovolníky a veřejnost

b) besedy pro klienty (rodiče) a odborníky (pomáhající pracovníky), kteří se v problematice PAS již orientují a přicházejí pro "hlubší specifické informace" (zejména výchovně vzdělávací péče, otázky diagnostiky, terapie, kompenzačních pomůcek atd.) - s názvem "Podpora rodiny a dítěte s PAS"

Besedy vede speciální pedagog, etoped:
Mgr. Hana Marková
Kontaktní informace: 777 700 768, procit@centrum.cz

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit

Vstupné: dobrovolný poplatek 100 Kč
Nutná rezervace na emailu: procit@centrum.cz!

Jednorázové zážitkové programy

ProCit o. s. pravidelně nabízí nejrůznější jednorázové (i opakované) volnočasové zážitkové programy. V nabídce jsou velice oblíbené (sobotní) „Sportovní dny v ProCit“. Tzn., sportovní dopolední program, který zahrnuje nejen nejrůznější sportovní aktivity, ale také dětské divadlo nebo přednášku pro rodiče. Další, velice oblíbenou aktivitou, jsou „Maškarní reje v ProCit“ (sobota). Herna se vždy zaplní nejrůznějšími maskami, tancem, písničkami, ale najde se prostor také pro relaxační cvičení a posezení nad nějakou „dobrotou“. Součástí všech akcí je vždy „malá odměna“ pro děti - diplomy za sportovní výkony, ceny za nejlepší masky - a vyhrávají všichni! K použití je připravena také celá řada vizualizací a procesuálních schémat.

Jednorázový zážitkový program

V loňském roce Maminky hodně ocenily také akce jako „Mikuláškou nadílku“ (návštěva Mikuláše a čerta), společné vypouštění „Lampionků štěstí“ nebo velké „Letní grilování v atriu“. Představu o aktivitách si můžete udělat také shlédnutím fotografií z akcí! Termíny všech programů naleznete vždy v programu.

Koordinace programu:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!
Vstupné: dobrovolný poplatek 100kč.
Nutná rezervace na emailu: procit@centrum.cz!

Zážitkové víkendy pro rodiny s dětmi s PAS

V rámci spolupráce s Plzeňským krajem jsme v tomto roce našim klientům - rodinám s dětmi s PAS mohli nabídnout také zážitkový třídenní pobyt (víkend na biofarmě). Rodiče i děti měli možnost relaxovat v příjemném prostředí nebo absolvovat několik zajímavých výletů. Během pobytu se podařilo nejen plánovat podnětné aktivity a rozvíjet tak dovednosti dětí, ale vytvořil se také prostor pro bezpečné sdílení nejrůznějších zkušenosti, v rámci rodičovské skupiny. První víkend proběhl velice příjemně a pobyt dobře zvládaly také děti, které mají adaptační problémy.

Zážitkový víkend

Vzhledem k finanční náročnosti programu (pobyt i strava je pro zúčastněné rodiny zdarma) plánujeme organizaci zážitkových víkendů 2x ročně.

Radost dětí z pobytu mezi zvířátky nebo zaujetí při práci s iPadem si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Koordinace programu: Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit

Za děti zodpovídají plně jejich rodiče!

Nutná je rezervace na emailu: procit@centrum.cz!

Nácviky sociálních dovedností

Sociální dovednosti jsou DOVEDNOSTI JEDINCE, "POUŽÍVANÉ" V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH….

Sociální dovednosti se NEUSTÁLE "UTVÁŘÍ" (i bez "úmyslu") V KONKRÉTNÍCH ČINNOSTECH,  KONTAKTECH S DRUHÝMI LIDMI.

Sociální dovednosti představují jakýsi "SOUHRN ROZVINUTÝCH I ZAUTOMATIZOVANÝCH PŘEDPOKLADŮ" pro sociální kontakty s dalšími lidmi (mezilidskou komunikaci).

U lidí s PAS je charakteristický právě "deficit" v rovině sociálních kompetencí, který značně "ztěžuje" sociální začlenění i uplatnění v jakémkoliv sociálním prostředí.  ProCit o.s. proto nově (jako jediná instituce v Plzeňském kraji) nabízí právě aktivitu "Nácviky sociálních dovedností".

Nácviky sociálních dovedností probíhají ve spolupráci několika odborníků – zejména MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr FN Plzeň, PhDr. Martina Rezková (psycholog, psychoterapeut), Mgr. Hana Marková (speciální pedagog, etoped).

Kontakt: procit@centrum.cz